Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Fjärdingsmannen, Enskede

Stockholmshem kommer att bygga tre hus med 158 student- och ungdomslägenheter vid Sockenplan längs Enskedevägen söder om tunnelbanespåren. Det är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030.

Husen kommer att byggas på vår mark intill tre välbevarade smalhus med kulturhistoriskt värde från 1940-talet samt på en angränsande tomt söder om det befintliga kvarteret. De nya husen kommer att bli relativt smala med tre till fem våningsplan. Fasaderna består av champagnefärgade plåtar för att passa in med den befintliga bebyggelsen i ljust tegel. Loftgångar kommer att ramas in med vajrar där klätterväxter med åren kan ge en grönskande fasad.

Vi är måna om att våra hyresgäster har en bra boendemiljö. När vi bygger de nya husen kommer gården att rustas upp.

Nu pågår förberedande arbeten inför byggstart preliminärt våren 2019. Inflyttning preliminärt från hösten 2020.

Illustration: ÅWL Arkitekter