Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Visionsbild: Studenthus i Gröndal
    Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
  • Visionsbild: Studenthus i Gröndal
    Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Bottenstocken, Gröndal

Vi bygger 75 nya studentlägenheter i Gröndal som kommer att vara klara för inflyttning preliminärt vintern 2019/2020. Det är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 och skapa fler bostäder för studenter i områden med attraktiva lägen.

Husen byggs i kvarteret Bottenstocken 11 längs Gröndalsvägen intill våra tre befintliga smalhus från 1950-talet. Det blir tre femvåningshus med 75 studentlägenheter, varav 73 ettor och 3 tvåor.

På bottenvåningen i varje hus kommer det finnas bland annat studierum, tvättstugor och barnvagnrum. Med lokaler och entréer mot Gröndalsvägen skapas förutsättningar för ett mer stadslikt och tryggt gaturum.

På gården blir det cykelparkering och 15 parkeringsplatser för våra hyresgäster i området.

När de förberedande markarbetena är klara börjar vi att bygga husen. Planerad inflyttning från vintern 2019/2020.