Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Visionsbild: Studenthus i Gröndal
    Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
  • Visionsbild: Studenthus i Gröndal
    Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Bottenstocken, Gröndal

Vi bygger 75 studentlägenheter i Gröndal som står klara för inflyttning från slutet av januari 2020. Det är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 och skapa fler bostäder för studenter i attraktiva lägen.

Husen byggs längs Gröndalsvägen i kvarteret Bottenstocken 11, intill våra tre befintliga smalhus från 1950-talet. Det blir tre femvåningshus med 75 studentlägenheter, varav 72 ettor och 3 tvåor.

I alla tre hus finns tvättstugor och barnvagnsrum i bottenvåningen, och i två av dem finns studierum som kan användas av alla studenter. Med entréer och lokaler mot Gröndalsvägen är ambitionen att skapa ett mer stadslikt och tryggt gaturum.

Husen står klara för inflyttning i slutet av januari 2020.

Customer service