Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Frågor och svar om systematisk hyressättning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring systematisk hyressättning, Stockholmshyra.

Varför inför ni Stockholmshyra?

Dagens hyressättning är inte tydlig och konsekvent och inte heller tillräckligt anpassad för Stockholms förutsättningar. Med systematisk hyressättning blir hyressättningen tydligare och det blir också tydligt för hyresgästerna vad som påverkar hyran. Med Stockholmshyra kommer bostadsbolagen och Hyresgästföreningen också säkerställa att lika lägenheter har lika hyra.

Vad innebär Stockholmshyra för mig som hyresgäst?

Införandet av Stockholmshyra kommer att starta under 2020 och ske etappvis under en period om sex år. En lägenhet kommer med det nya sättet att sätta hyror kunna få antingen oförändrad (fryst) eller höjd hyra.

Vi och Hyresgästföreningen är överens om att som mest kan en lägenhet få 250 kronor i höjd månadshyra per år under de sex år systemet införs. Det vill säga som mest sammanlagt 1 500 kronor.

Under införandet av Stockholmshyra kommer det även att precis som idag ske årliga hyresförhandlingar. När arbetet med Stockholmshyra är avslutat, någon gång 2020, kommer du att få information om hur din hyra kommer att påverkas.

Kommer jag att få min månadshyra höjd med 250 kronor per år?

I överenskommelsen med Hyresgästföreningen finns ett maxtak för hur mycket en månadshyra kan komma att höjas. Detta kommer inte att gälla alla lägenheter i vårt bestånd. I god tid innan de nya systemet börjar att gälla kommer du att få information om din hyra.

Hur och när får jag reda på om min hyra kommer höjas?

Först kommer du att få en deklaration som beskriver din lägenhets olika egenskaper. Målet är att skicka ut dessa under nästa år. När vi och Hyresgästföreningen har slutit en förhandlingsöverenskommelse kommer vi att kunna berätta hur din hyra påverkas. Någon gång under 2020 blir det arbetet klart och du kommer att få information om hur din hyra påverkas.

Vad kommer avgöra hyran?

Med Stockholmshyra är det fem olika egenskaper som kommer att avgöra hur hyran sätts:

  • Storleken. Antalet rum och kvadratmeter.
  • Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.
  • Standard på fastigheten. Om fastigheten är upprustad eller inte.
  • Läget och området.
  • Förvaltningskvalitet och service.

Arbetet med Stockholmshyra utgår från gällande lagstiftning. I arbetet har bolagen och Hyresgästföreningen även tittat på branschpraxis och nationella rekommendationer. Vi har genomfört en omfattande telefonundersökning med boende i Stockholm om vad de värderar i sitt boende. Vi har även tittat på lösningar och erfarenheter från ett 10-tal andra svenska städer som redan har infört systematisk hyressättning.

Vad händer med de årliga hyresförhandlingarna?

De årliga hyresförhandlingarna mellan parterna pågår som tidigare, och sker utöver Stockholmshyra.

Kommer alla lägenheter att omfattas?

Nej, vissa fastigheter kommer att vara undantagna. Hus som är byggda 2011 eller senare samt kollektiv-, grupp- och studentbostäder. Även ett antal fastigheter som är hyressatta med s k presumtionshyra eller där Stockholmshem ensidigt satt hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen är undantagna. Hyresgäster som bor i lägenheter som ingår i överenskommelsen fick det här brevet i december 2018. 

 

Customer service