Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Skyltar sätts upp för rättvist byggande, foto Bengt Alm

Rättvist byggande

2017 beslutade Stockholmshem att ta täten i arbetet för ett mer rättvist byggande. Vi jobbar nu proaktivt för en sund konkurrens på lika villkor och för att säkerställa rätt arbetsvillkor på våra byggarbetsplatser.

Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på schyssta villkor.

Morgan Jansson, Inköpschef

Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på rätt värderingar och det är viktigt att hela kedjan av byggaktörer arbetar åt samma håll på ett hållbart sätt, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. Högkonjunkturen inom bygg i Sverige har lett till brist på arbetskraft och tyvärr förekommer allt oftare misstankar om fusk i branschen. Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi ta ett särskilt ansvar; vi har bestämt oss för att ta frågan på allvar och uppmanar hela branschen att följa vårt exempel.

Vad menar vi med sund konkurrens?

Våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Våra entreprenörer och deras underentreprenörer ska vara seriösa och betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Stockholmshem genomför alla upphandlingar utifrån Vita jobb-modellen, med tydliga arbetsrättsliga villkor gällande lön, semester och arbetstid. Och detta gäller även underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och om så krävs, arbetstillstånd. Vita jobb-modellen infördes av Stockholms stad redan 2015 med syfte att se till att inga företag vinner offentliga kontrakt med osunda metoder.

Vad är Rättvist byggande?

Rättvist byggande är ett samarbete mellan flera myndigheter och organisationer inom allmännyttan i Stockholm för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Stockholmshem leder arbetet som även omfattar Skolfastigheter i Stockholm (Sisab), Familjebostäder och Svenska Bostäder.

Vad gör vi?

Stockholmshems modell för rättvist byggande ligger i framkant vad gäller kontroll av oegentligheter på byggarbetsplatser. Arbetet innebär att:

  • samtliga entreprenörer som arbetar på Stockholmshems byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av bolaget.
  • fysiska arbetsplatskontroller genomförs oannonserat på byggarbetsplatserna. Stockholmshem arbetar tillsammans med en upphandlad partner som följer upp att alla leverantörer i hela kedjan uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Stockholmshems byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande. Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till en oberoende funktion (Fair Play Bygg) som är skapad av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm Gotland.
  • Stockholmshems medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.

Vi har ett brett och nära samarbete med de myndigheter som arbetar med tillsyn inom det här området – Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Vi samarbetar även med Stockholms Byggmästareförening som arbetar för att skydda sina medlemmar från osund konkurrens och Fair Play Bygg som är en oberoende whistle-blower-funktion för anmälningar/tips från privatpersoner.

För mer information kontakta rb@stockholmshem.se.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet.
Anmäl till tipsa@fairplaybygg.se