Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Skyltar sätts upp för rättvist byggande, foto Bengt Alm
    Foto: Bengt Alm

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Människor utnyttjas och oärliga företag tjänar pengar på deras och beställarens bekostnad. Med satsningen Rättvist byggande tar Stockholmshem täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på schyssta villkor.

Morgan Jansson, Inköpschef

2017 tog Stockholmshem initiativet för att på ett strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Flera år av högkonjunktur inom byggbranschen i Sverige har lett till brist på arbetskraft och det förekommer allt oftare misstankar om fusk, vilket bekräftas av myndigheter och branschorganisationer.

Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi ta ett särskilt ansvar. Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på rätt värderingar. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Vi har bestämt oss för att ta frågan på allvar och uppmanar hela branschen att följa vårt exempel för att stoppa fusket i byggbranschen.

Vad menar vi med sund konkurrens?

Våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Våra entreprenörer och deras underentreprenörer ska vara seriösa och betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Stockholmshem genomför alla upphandlingar utifrån Vita jobb-modellen, med tydliga arbetsrättsliga villkor gällande lön, semester och arbetstid. Och detta gäller även underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och om så krävs, arbetstillstånd. Vita jobb-modellen infördes av Stockholms stad redan 2015 med syfte att se till att inga företag vinner offentliga kontrakt med osunda metoder.

Så här jobbar vi med Rättvist byggande

Stockholmshems modell för rättvist byggande ligger i framkant vad gäller kontroll av oegentligheter på byggarbetsplatser. 

  • Våra medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.
  • Samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
  • Arbetsplatskontroller görs oannonserat på byggarbetsplatserna. Vi arbetar tillsammans med säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS, som följer upp att hela kejdan av entreprenörer uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Våra byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande. 
  • Vi uppmanar att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg, en oberoende funktion som drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.
  • Vid avvikelser förs en dialog med huvudentreprenören om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Lagbrott anmäls alltid till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Samverkan mellan flera aktörer

Rättvist byggande är ett samarbete mellan allmännyttan i Stockholm, flera tillsynsmyndigheter inom området samt branschorganisationer:  Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) samt Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet.
Anmäl till tipsa@fairplaybygg.se

Mer information

Läs vår folder om Rättvist byggande.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till oss på rb@stockholmshem.se.