Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Värderade fastigheter

Värdering av fastigheter för ombildning till bostadsrätt görs av oberoende värderingskonsulter på uppdrag av moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Stockholmshems styrelse fastställer sedan pris och beslutar om erbjudande till försäljning vid sina sammanträden.

Följande fastigheter är hittills prissatta för ombildning till bostadsrätt. Priset avser den totala kostnaden för fastigheten.

Prissatt den 15 april 2020:

Glanskisen 1

Isgränd 2-6 och Störtloppsvägen 5-7, Västertorp. 90 bostäder, 29 lokaler inkl förråd. Byggår 1951, ombyggnadsår 2013.  
Pris: 246 mnkr, dvs 39 700 kr/kvm 

 

Prissatta den 4 juni 2020:

Bysätra 1

Kungssätravägen 28-36, 40-44 och 48-52, Sätra. 101 bostäder. Byggår 1964, ombyggnadsår 2009.
Pris: 154 mnkr, dvs 20 000 kr/kvm

Bäverdalen 1

Rågsvedsvägen 91-141, Bjursätragatan 125-131, 131A, Rågsved. 131 bostäder, 2 lokaler. Byggår 2007.
Pris: 309 mnkr, dvs 32 000 kr/kvm

Customer service