Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Våga tipsa

Tipsa polisen om du känner oro för någon närstående eller granne som utsätts för våld i sin relation.

Polisen och socialtjänsten behöver tips för att kunna agera mot till exempel mäns våld mot kvinnor, och polisen uppmanar oss alla att våga agera. Ser du våld i en nära relation: 

Alla tips är värdefulla och du kan vara anonym. 

Du kan också anmäla till socialtjänsten i Stockholm. På socialtstod.stockholm hittar du kontaktuppgifter till alla stadsdelsförvaltningar.