Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Passagen vid Beata Sparres gränd i Hässelby före och efter platsdialogen. Foto: Spades trägårdsanläggningar (efter) och Stockholmshem (före).

Trygghet i Hässelby med utomhuslägenhet

Vi har arbetat med olika människors perspektiv på platsen och vad den bör innehålla för att upplevas som tryggare.

Karoline Löfstedt

I centrum för projektet står en inkluderande syn på stadsplanering där medskapande och kollektivt engagemang fått ge liv åt platsen. Genom att arbeta med platsdialoger där hyresgäster och förbipasserande barn och vuxna ritat förslag på hur en ny plats skulle kunna se ut, hittades formen för den tomma ytan – en utomhuslägenhet med planteringar och belysning i minst sagt annorlunda kärl.

Efter att Spades Trädgårdsanläggningar tillverkat möbler och kärl bjöd Stockholmshem i början av sommaren in till plantering av växter i badkar, toalett, säng och till och med en TV! Resultatet blev en lekfull och ombonad plats med ett udda uttryck som får dem som passerar att haja till. För att bibehålla en tryggare känsla även under vintermånaderna invigdes i mitten av november platsens belysning som utformats av Olsson & Linder.

– Vi ville skapa en plats för alla som vistas i området och passerar här. Lägenheten har vuxit fram genom att vi inkluderat så många grupper som möjligt i processen och arbetat med olika människors perspektiv på platsen och vad den bör innehålla för att upplevas som tryggare. Ur ett jämställdhetsperspektiv och som en aktör som vill bidra till feministisk stadsplanering har det varit extra viktigt att speciellt kvinnor och barn har haft möjlighet att påverka utformningen, säger Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem.

Projektet är en av två utemiljösatsningar från Stockholmshem som under 2017 beviljats stöd från Boverket. Det andra projektet, som förväntas starta under våren 2018, ligger i Rinkeby och handlar också om att skapa en tryggare och trevligare miljö, men med fokus på ungdomar, demokrati och odling som redskap.