Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Svårt att tolka din hyresavi för april?

Årets hyreshöjning är i genomsnitt 1,75%, men på avierna för april är det många olika poster som gör det svårt se hur stor höjningen faktiskt är. Här försöker vi reda ut vad det är som är höjt och hur du kan räkna ut vilken hyra du kommer att få.

Det är det som kallas ”Hyra bostad” på din hyresavi som omfattas av höjningen. ”Hyra bostad”, det vill säga bostadshyran, består av flera delbelopp, men det är bara några av de här posterna som höjs. De här exemplen visar hur ditt nya hyresbelopp räknas fram.

Exempel: hyresavi innan höjning
Hyra bostad* 7464 kr
VLU målning vardagsrum 181 kr
Hyra p-plats 450 kr
Totalt att betala 8095 kr

*) Hyra bostad består av: 
Grundhyra 7000 kr
Bredbandsavgift 107 kr
Hyressättningsavgift 12 kr
Rörligt tillval a) 20 kr
Rörligt tillval b) 325 kr.

Exempel: hyresavi efter höjning
Hyra bostad 7595 kr
VLU målning vardagsrum 181 kr
Hyra p-plats 450 kr
Totalt att betala 8226 kr
Räkneexempel
  Belopp i kr innan höjning Hyreshöjning Belopp i kr efter höjning Retroaktiv höjning i kr
Grundhyra 7000 1,0175 7123 123
Bredbandsavgift 107 1,0175 109 2
Hyressättningsavgift 12 Omfattas ej 12  
Rörligt tillval a 20 1,0175 20,35 0
Rörligt tillval b 325 1,0175 331 6
Hyra bostad 7464   7595  

Retroaktiv hyreshöjning endast i april

Beloppet på din avi för april 2021 är högre än vad de kommer att bli på dina avier för maj, juni och så vidare – fram till nästa gång hyran höjs. På hyresavin i april ingår ett litet belopp i bostadshyran som avser den retroaktiva höjningen av bredbandsavgift, rörliga tillval och säkerhetshöjande åtgärd för mars 2021. Det beloppet finns alltså bara på avin för april, inte på de nästkommande avierna.