Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stockholmshem och Hyresgästföreningen överens om hyreshöjning för 2020

Hyrorna för det kommunägda bostadsbolaget Stockholmshem är nu klara. Hyresgästföreningen region Stockholm och bolaget är överens om en höjning med 1,95 procent från 1 januari 2020. Överenskommelsen gäller i ett år.

– Vi är nöjda med att ha nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen så att hyrorna kan börja gälla från den 1 januari och att hyresgästerna inte behöver betala någon retroaktiv hyra för 2020.

– Vårt hyresyrkande var dock högre. Regelverket för de årliga förhandlingarna behöver reformeras för att ge oss tydligare och gemensamma direktiv för vad hyreshöjningarna ska grundas i, säger Linus Johansson, vice vd på Stockholmshem.

Stockholms stads tre kommunägda bolag Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder hade gemensamt yrkat på 3,5 procent mot bakgrund av kostnadsökningar i fastighetsförvaltningen samt förändringen i konsumentprisindex.