Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stockholmshem går med i Allmännyttans Klimatinitiativ

Stockholmshem har beslutat att gå med i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans Klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig och Stockholmshem var ett av bolagen som var först ut att gå med i Klimatinitiativet.

– Stockholms stad går före i klimatarbetet. Stadens verksamhet, inklusive bostadsbolagen, ska vara fossilbränslefritt 2030 och hela staden ska vara detsamma år 2040. Stockholmshem har under många år arbetat aktivt med energiminskning och energieffektivt byggande. I Hökarängen har vi Stockholms första bostadshus som fått pris för certifierad miljöbyggnad i klassen Guld och i Norra Djurgårdsstaden står snart vårt första plusenergihus klart, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Klimatinitiativet och dess mål är i linje med Stockholmshems egna bolagsmål. Till år 2030 ska Stockholmshem vara klimatneutrala, vilket innebär arbete både med de centrala målen för Klimatinitiativet, och med frivilliga fokusområdena; Effekttoppar och förnybar energi, Klimatkrav på leverantörer samt Klimatsmart boende.

– Varje företag måste fatta rätt beslut i klimat och miljöfrågorna, och vi måste se till att våra beslut ger resultat, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem. Det går inte att bortse från vårt ansvar för nuvarande och kommande generationer och deras livsmiljö. Det är bråttom nu! Vårt bolag tar ansvar och det hoppas vi att alla andra också gör.