Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Illustration: 3D House

Stockholmshem bygger 80 hyreslägenheter i Solberga

Nu startar Stockholmshem bygget av de första Stockholmshusen i området. Här är kraven höga på hållbarhet och effektiv energiförsörjning. Hösten 2021 står husen klara för inflyttning.

Vid korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen bygger Stockholmshem två fyravåningshus med 80 hyreslägenheter. Husens utformning passar in med den befintliga 50-talsbebyggelsen och för att skapa mer liv och rörelse i området vetter entréerna ut mot gatan.

Här är det höga krav på hållbarhet och effektiv energiförsörjning med ambitionen Miljöbyggnad silver. Solceller på taken genererar förnybar energi som går till bland annat ventilation, fläktar och hissar samt laddning av elcyklar och elbilar. Fjärrvärmen som försörjer Stockholmshems fastigheter i området kommer här att kompletteras med solceller och bergvärme.

– Styrkan med en mix av energikällor är att husen kan värmas upp utifrån vad som är mest miljövänligt och effektivt över året. Vi satsar också på hållbar dagvattenhantering med gröna tak, växtbäddar och odlingsmöjligheter på gården med bevattning från dagvatten, säger Kjell Sundqvist som är projektchef på Stockholmshem.

Stockholmshem planerar att bygga fler Stockholmshus utmed Folkparksvägen i Solberga, 96 bostäder vid Kristallvägen och 50 bostäder vid Pliggvägen.

Fakta

 • Två fyravåningshus med souterrängvåning vid korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen i Solberga, med 80 hyreslägenheter på 1-4 rum och kök, främst tvåor och treor. Husen beräknas stå klara för inflyttning hösten 2021.
 • Effektiv mix för energiförsörjning genom solceller på taken som genererar förnybar el och bergvärme som komplement till fjärrvärme.
 • En energiprestanda på 50 kWh/m2 per år, att jämföra med Boverkets byggregler för nyproduktion på 85 kWh/m2 per år, vilket minskar koldioxidutsläppen med ca 15 ton. Det motsvarar cirka sju varv runt jorden med buss, varje år.
 • Hållbar dagvattenhantering genom växtbäddar som renar vatten och minskar risken för översvämning.
 • Drygt 200 cykelparkeringsplatser vilket innebär cirka tre platser per lägenhet. Vi bygger också fyra platser för en cykelpool med el- och lådcyklar.
 • 29 parkeringsplatser för bil, varav sex med laddstolpe för elbil. Övriga förbereds för laddning av elbil. Det finns också planer på bilpool.
 • Totalentreprenör: NCC.


Om Stockholmshusen

Det här blir Stockholmshems andra projekt med lägenheter i så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är ett samarbetsprojekt mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter med god arkitektur och höga krav på hållbarhet. Stockholmshusen byggs utifrån ett särskilt framtaget koncept för gestaltning.

Fler Stockholmshus:

 • Kvarteret Rosenstenen: Stockholmshem planerar att bygga ytterliga 136 hyresrätter längs Folkparksvägen i Solberga. 96 stycken vid Kristallvägen och 50 vid Pliggvägen.
 • Hagsätravägen: I oktober byggstartade Stockholmshem 102 hyreslägenheter i Rågsved med inflyttning från hösten 2021.
 • Kvarteret Bjurö: I september startade Familjebostäder bygget av 92 hyreslägenheter i Farsta Strand, med planerad inflyttning våren 2021.
 • Kvarteret Ledinge: I Tensta bygger Svenska Bostäder 172 hyreslägenheter med inflyttning våren 2020.