Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Matavfallsinsamlingskärl med brun papperspåse
    Foto: Stockholm Vatten och Avfall/Mattias Andersson

Sortera ditt matavfall!

Dina skal och skruttar är viktiga! När de sorteras ut kan återvinnas som bränsle och gödsel. Nu ska alla som bor i ett hus med matavfallsinsamling sortera ut sitt matavfall. Det är 98 procent av alla som bor hos oss. Så kom igång du som inte har börjat än!

Matavfall är viktigt att ta hand om. Matavfallet som du sorterar ut och slänger i behållaren för matavfall omvandlas till biogödsel och biogas. Biogas används som bränsle till exempelvis bussarna i lokaltrafiken och biogödsel används på åkrarna.

Nya regler för matavfall

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler för matavfall. Nu ska alla som bor i ett hus som har matavfallsinsamling sortera ut sitt matavfall. Det här gäller för dig som bor hos Stockholmshem:

  • Om du bor i ett hus med matavfallsinsamling ska du sortera dina matrester i en särskild matavfallspåse och slänga dem i behållaren för matavfall.
  • De allra flesta av Stockholmshems hyresgäster kan sortera matavfall redan nu. Vi har placerat behållare för matavfall i alla hus där det är möjligt. I vissa hus finns det ingen lämplig plats, där arbetar vi för att hitta andra lösningar. I hus med sopsug gäller inte de nya reglerna än. Om du inte har matavfallsinsamling där du bor slänger du matavfallet i de vanliga soporna.

Senast år 2024 hoppas vi att alla hyresgäster kan få tillgång till matavfallsinsamling. Då är planen att stadens nya sorteringsanläggning för matavfall ska vara klar. Då kommer du som slänger dina sopor i en sopsug kunna sortera matavfall i särskilda påsar som slängs i sopsugen.

Beställ startpaket för matavfall

Beställ ett startpaket av oss med allt du behöver för att för att komma igång. Då lämnar vi ett kit med en korg, papperspåsar, nyckel till avfallsbehållare och ett informationsblad om vilket avfall som hör hemma i matavfallspåsen.