Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Man spikar upp anslag om Rättvist byggande på byggfutt-vägg.

Rättvist byggande: Extra ID-kontroller för säkra byggarbetsplatser 

Från 22 januari måste alla som jobbar på svenska byggarbetsplatser ha det nya ID06-kortet. Därför gör vi nu särskilda kontroller för att säkra att alla som jobbar på våra byggen har giltiga kort. Det gör vi inom ramen för Rättvist byggande.

ID06 är en standard för identifikation av personer och företag som vistas på byggarbetsplatser.

Från 22 januari kräver vi att våra entreprenörer har de nya korten med säkerhetsklassen LOA2. Under januari gör vi kontroller för att säkerställa att samtliga arbetare har de nya korten och att de följer bestämmelserna om legitimationsplikt. Hittar vi personer utan giltiga kort måste de omedelbart lämna byggarbetsplatsen.

Fyra bolag driver Rättvist byggande

Det har gått två år sedan Stockholmshem startade Rättvist byggande. Nu är vi fyra bolag – Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder och SISAB – som driver satsningen framåt.