Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Rapport från projekt om laddinfrastruktur för elbilar

År 2030 ska hela Sveriges fordonsflotta vara fossilfri. För att det ska bli verklighet måste det vara lätt att både äga och ladda elbilar. Det är viktigt att göra det enkelt och billigt för bland annat fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur. Den 5 december lanseras en rapport som ska vägleda i dessa investeringar.

 

Stockholmshem är en av aktörerna bakom projektet Affärsmodeller för laddinfrastrukturer inom kontors- och bostadsfastigheter som nu presenterar sina resultat. Under drygt ett år har projektet undersökt hur ansvariga inom bostads- och kontorsfastigheter bör resonera kring affärsmodeller för laddinfrastruktur så att man kan känna trygghet nog att installera mer laddning till elbilar. Krångliga affärsmodeller och brist på kunskap gör det i dagsläget ofta svårt att veta hur och när man ska investera.

Förutom att projektet har samlat information om teknik, affärsmodeller, leverantörers inspel och tidigare erfarenheter från projektgruppens egna satsningar behandlar även rapporten den effektutmaning som samhället i stort står inför. Fokus ligger på de lösningar som redan finns på marknaden idag.

Projektgruppen har bestått av Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Sabo, Skandia Fastigheter, Stockholmshem, Vasakronan, Vattenfall och White Arkitekter. Projektet har genomförts med delfinansiering från Energimyndigheten.

Hela rapporten publiceras den 5 december i samband med ett frukostseminarium på Sustainable Innovation.