Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Skulturen Pinglan, som föreställer en pinvin, och diplom
    Det är många som jobbar med Gröna Solberga, men de som får ta emot vandringspriset är Tomi Heder och Lena Hanses.

Pingvinpriset till Gröna Solberga

Under april månad har vi kejsarpingvinen Pinglan på besök hos oss på Stockholmshem. Det är för att vi med projektet Gröna Solberga utsetts till månadens klimatsmarta exempel av Stockholm stads miljöförvaltning. Pingvinpriset uppmärksammar vardagshjältar i Stockholms stad som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen.

En bonus är att boende i området involverats och självständigt driver egna arbetsgrupper

Ur Stockholm stads motivering

Miljöförvaltningens motivering lyder:

”Ansvariga har vågat gå före och testa nya idéer och samarbeten i projektet Gröna Solberga. Tack vare testbädden har IVL Svenska miljöinstitutet, Stockholmshem själva, samt små- och medelstora företag getts chansen att ta fram lösningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och undvika miljöbelastning. Vissa produkter är redan tillgängliga på marknaden och när dessa sätts i större produktion erhålls ökad klimatnytta. En bonus är att boende i området involverats och självständigt driver egna arbetsgrupper. Hållbarhetslösningarna kan fortleva även efter projektet slut ”

Gröna Solberga – "testbäddar" mitt i bostadsområdet

Gröna Solberga är ett spännande utvecklingsprojekt som vi driver tillsammans med miljöinstitutet IVL. Tanken är att mindre företag kan testa, utveckla och demonstrera sina nya hållbara idéer och teknik i verklig miljö, något som kallas testbäddar. En testbädd är en miljö där företag eller organisationer kan testa nya idéer i verkligheten. På så sätt kan de redan under utvecklingsfasen se om något behöver ändras innan den nya tekniken ska marknadsföras. Några exempel från det som testas i  Gröna Solberga kan du läsa om här.

Om Pingvinpriset

Kejsarpingvinen är en unik skulptur gjord av konstnären Eka Acosta. Kejsarpingvinen Pinglan är en vandringspokal och bär med sig sitt respass där tidigare pingvinpristagare och deras insatser för att minska sin klimatpåverkan presenteras.

Namnet Pinglan kommer från en namntävling och vinnarens motivering löd ”PINGLAN för att pingvinerna är en slags väckarklocka, eller pingla, för att väcka oss människor från vår klimatkoma”.

Att en kejsarpingvin valts som vandringspris är ingen slump. Klimatförändringar bidrar nämligen bland annat till att mängden havsis förändras. Det kan drabba kejsarpingvinerna som har sin livsmiljö i Antarktis. När kejsarpingvinen Pinglan anländer till någon av stadens verksamheter påminns de anställda om att vi genom att minska vår klimatpåverkan lokalt även kan bidra till minskade klimatförändringar globalt. Vi gör alltså en insats för kejsarpingvinerna, men också för andra djur, växter och organismer som inte kan föra sin egen talan. Vi kan alla göra något för att minska vår klimatpåverkan.