Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Ny hyra från 1 januari 2020

Stockholmshem och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning för bostäder på 1,95 procent som gäller från 1 januari 2020. I bostadshyran ingår hyressättningsavgift på 12 kr/månad som inte omfattas av höjningen.

Om du har specifika tillval inbakade i hyran kan de ha för låga belopp för att komma med i höjningen. Utfallet på din nya hyra blir då inte exakt 1,95 procent.

Det är det som benämns "Hyra bostad" på din hyresavi som omfattas av hyreshöjningen. Den består av flera delbelopp som inte alla ska höjas.

Räkneexempel

Här är ett exempel som förklarar hur systemet räknar ut det nya beloppet. Hyran vi utgår från i exemplet är 7 464 kr.

Uträkning hyreshöjning

Varje delbelopp avrundas till närmaste hel krona.

Grundhyra 7 000 x 1,0195 / 12 = 7 137 kr / månad
Bredbandsavgift 107 x 1,0195 = 109 kr / månad
Hyressättningsavgift - omfattas ej = 12 kr / månad
Rörligt tillval a) 20 x 1,0195 = 20,39 kr / månad - ingen höjning
Rörligt tillval b) 325 x 1,0195 = 331 kr / månad.

Ny hyra bostad = 7 609 kr / månad.

Genomsnittlig höjning på hyra bostad = 1,92 %.

Hyresavi januari 2020 efter höjning

Hyra bostad 7 609 kr
VLU målning vardagsrum 181 kr 
Hyra p-plats 450 kr

Totalt att betala 8 240 kr.