Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Ung man på tak med solceller
    Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad i Årstadal. Foto: Bengt Alm.

Lönsamma solcellsprojekt ger mer solenergi

På två år har Stockholmshem gått från fem till 20 solcellsanläggningar och en ökad solenergiproduktion med 167 procent. Ny upphandlingsstrategi och nytt arbetssätt har dessutom lett till bra lönsamhet i det våra solcellsprojekt.

Under 2019 producerade vår solel 300 megawattimmar. Det räcker till att köra en elbil i 150 000 mil – 38 varv runt jorden.

– Med de projekt som är planerade i år och nästa år kommer Stockholmshems producerade solenergi att öka ytterligare med 600 procent jämfört med 2018. Det är fantastiskt bra, säger Björn Ljung (L), ordförande i Stockholmshem.

– Målet är 10 procent år av vår elförbrukning ska komma från solel år 2040. I dagsläget ligger det på 0,5 procent. Bland annat måste alla ny- och ombyggnadsprojekt ta med solcellsinstallation i beräkningen där det är möjligt. Det i sin tur har lett till ökat samarbete mellan olika avdelningar i frågan, säger Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad.

Nytt arbetssätt och ny upphandlingsstrategi har bidragit till att Stockholmshem nu uppnår lönsamhet i solcellsprojekten. För att välja vilka tak som ska få solceller har hundratals tak inventerats. De med störst potential utifrån takyta, livslängd, läge och elförbrukning hamnar på prioritetslistan.

– Vårt arbetssätt – att kartlägga våra tak och göra ett prioriterat urval utifrån lämplighet har underlättat för att få lönsamhet. Att dessutom göra större upphandlingar med flera anläggningar i stället för enskilda och mindre anläggningar har resulterat i bättre anbud, säger Gösta Jansson.
– Egenproducerad solel täcker dessutom en stor del av elbehovet hos våra värmepumpar från vår till höst. Det bidrar också till högre egenanvändning och bättre lönsamhet för solcellsanläggningarna, avslutar Gösta.

Stockholmshems solel i siffror

• I oktober 2018 sattes målet att 10 procent av elförbrukningen ska komma från solel 2040 – i linje med Stockholms stads mål.
• 2018 var den installerade toppeffekten 261 kiloWattpeak (kWp), fördelat på fem anläggningar
• Nu är motsvarande siffror 697 kWp och 20 anläggningar. Produktionen kan sedan användas lokalt i fastigheten eller levereras ut på elnätet.
• Vid årsskiftet 2021/2022 är målet en installerad effekt på 1 606 kWp, en ökning med 600 procent jämfört med 2018.
• Störst av alla anläggningar just nu är Stockholmshems plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden (146 kWp) med 730 kvm solceller på tak och väggar.

Nya anläggningar 2019: Skärholmen, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Skarpnäck, Hökarängen, Årstadal och Älvsjö.

Under 2020-2021 planeras nya anläggningar på Södermalm, i Råcksta, Mariehäll och Solberga.