Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Hyrorna för Stockholms allmännytta är klara

Hyrorna för de kommunägda bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder i Stockholm är nu klara. Hyresgästföreningen region Stockholm och bolagen hänsköt frågan till Hyresmarknadskommittén som har meddelat sitt beslut och en överenskommelse har slutits. Höjningen blir i genomsnitt 4,45 procent och gäller från den 1 januari 2023.

– Det var viktigt att vi kom i mål nu. Det har varit en svår förhandling för båda parter. Dels skulle parterna hantera den extrema kostnadsutvecklingen och dels en ny trepartsöverenskommelse med en ny förhandlingsmodell. Vi tror att alla kommer stärkta ur förhandlingen och att vi har större förståelse för varandra inför kommande år, säger Olle Torefeldt, tf vd på Stockholmshem.

Höjningen fördelas på olika sätt beroende på vilken typ av lägenhet du bor i. De allra flesta hyresgäster får en höjning på 4,76 procent. De som bor i en lägenhet med presumtionshyra får en höjning på 2,6 procent (främst lägenheter byggda efter 2012).

Måste jag betala retroaktiv hyra?

Ja. Hyreshöjningen för januari och februari kommer att slås ut över fem månader för att det inte ska blir en för stor kostnad vid ett tillfälle.

Du som har eller kommer flytta ut under januari till mars får betala hela den
retroaktiva hyran på avin för mars.

Hur räknar jag ut min nya hyra?

Du multiplicerar din grundhyra som står på hyresavin ("Hyra bostad") med 1,0476 eller 1,026 om du har presumtionshyra. Då får du fram din nya hyra. Utöver den kommer du att betala höjningen för januari och februari retroaktivt. Den höjningen fördelas på fem månader, fram till och med juli.

Räkneexempel:
Om din månadshyra är 7500 kr så blir din nya hyra 7500 kr x 1,0476 = 7857 kr
Höjningen är 357 kr/mån och den retroaktiva summan blir då 714 kr för januari och februari. Den fördelas på 5 månader (714/5), vilket betyder att hyran för mars, april, maj, juni och juli blir 8000 kr. Därefter 7857 kr.

Det hela krånglas till något av att hyressättningsavgiften på 12 kr per månad är inbakad i ”Hyra bostad” på avin. Den behöver du räkna bort innan du multiplicerar med 1,0476.

I posten ”Hyra bostad” ingår dessutom – förutom hyran för själva bostaden – också bredband och andra eventuella tillägg som exempelvis säkerhetsdörr eller balkonginglasning. De här tillvalen eller tilläggen höjs också med 4,76 % och alla poster avrundas var för sig. Summan du får fram blir alltså en indikation på vad hyran blir, men kan diffa på någon krona från det som står på hyresavin. 

Tillval som gäller ytskikt, som golv eller målning, räknas inte in i grundhyran och höjs inte, utan betalas av på sex eller nio år. 

Jag är orolig att jag inte kommer att klara att betala min hyra. Vad ska jag göra?

Du ska alltid kontakta oss så snart som möjligt om du har svårt att betala din hyra. Om du väntar med att kontakta oss kan det innebära extra kostnader och problem för dig i framtiden.

Hur får jag besked om min nya hyra?

Din nya hyra kommer att finnas angiven på hyresavin för mars som skickas ut i mitten av februari.

Vart går hyrespengarna?

De används till att underhålla våra hus, gårdar, utemiljöer, till trygghetsåtgärder och för att ge våra hyresgäster en bra service. Pengarna används också till att bygga nya bostäder. Hyrorna är Stockholmshems enda intäkt.

Varför vill ni höja hyran?

Hyrorna går till underhåll och service. Senaste året har prisutvecklingen varit kraftig och tillsammans med stigande räntor så ökar priserna för oss som fastighetsägare på allt från vatten, värme, avfall, underhåll och byggtjänster.

Det är viktigt att komma ihåg att de allmännyttiga bolagens vinster stannar i bolagen och att de finansierar underhåll av befintliga fastigheter och produktionen av nya bostäder.