Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Nya hyror för garage och p-platser

Från och med 1 januari 2019 höjs månadshyran för parkeringsplatser.

Vi har justerat hyresnivåerna på våra parkeringsplatser så att de stämmer överens med priset för motsvarande parkerings- eller garageplats i samma område. Den nya hyran gäller från 1 januari 2019. Cirka 27 procent får ingen hyreshöjning, cirka 50 procent får en höjning med 10-100 kr/månad. Resterande får en hyreshöjning på max 200 kr/månad.

Den nya hyran ser du på din hyresavi.