Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Besked om hyra för 2023 dröjer

Efter snart två månaders förhandling står vi och Hyresgästföreningen fortsatt mycket långt ifrån varandra. Det innebär att vi nu har begärt medling från Hyresmarknadskommittén.

Vi förhandlar årligen om hyran med Hyresgästföreningen region Stockholm. I år började vi förhandla i oktober men efter snart två månaders förhandling står vi fortsatt mycket långt ifrån varandra och har inte lyckats kommit överens. Den 23 november begärde vi därför medling från något som heter Hyresmarknadskommittén.

Hyresmarknadskommittén består av representanter från Hyresgästföreningen och branschorganisationen Sverige Allmännytta. Kommitténs uppgift är att medla när parterna inte själva kommer överens i en hyresförhandling.

Vi vet inte hur lång tid det tar tills en ny hyra för 2023 är klar men hoppas att det går snabbt. Vi uppdaterar löpande här på webben.