Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Gemensamma byggavfallskrav för Stockholms allmännytta

Nu ställer Stockholms kommunala fastighetsbolag gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Rutiner för hur mängden avfall ska minimeras, nivåer för materialåtervinning och andelen deponi samt ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen är några av kraven.

– Vi strävar ständigt efter att minska våra utsläpp av växthusgaser och har som mål att vara klimatneutrala år 2030. Att minimera byggavfallet är en viktig del i det arbetet, säger Anette Sand, VD på ​Stockholmshem.

Kraven ska göra det enklare för de anlitade entreprenörerna att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt stadens fastighetsbolag. För att förebygga avfall ingår också tydliga rutiner för startmöten, avstämningar och kommunikation med alla aktörer genom hela byggprocessen.

– Med den här gemensamma satsningen vill vi sända en tydlig signal till marknaden att vi har ett starkt fokus på att förebygga och återvinna avfall från våra byggarbetsplatser, säger Johanna Wikander, hållbarhetschef på Stockholmshem.

Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.

Fakta

De gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Det är en samling verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s avfallshierarki och för att bidra till att nå Sveriges miljömål.

Tidigare hade bolagen olika avfallskrav och uppföljningsmetodik även om alla har utgått från Sveriges Byggindustriers riktlinjer.

Se de gemensamma kraven för bygg- och rivningsavfall här.

Kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns riktlinjer ​Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019 som förvaltas av Sveriges Byggindustrier.