Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Förbjudet att elda

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län eftersom det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län och varar tills vidare.

När eldningsförbud råder är det bara tillåtet att grilla på särskilt iordningställda grillplatser, som är utformade så att risken för att brand ska sprida sig är minimal.