Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Mängder av magneter formade som pratbubblor i olika färger
    Använd en förtryckt pratbubble-magnet eller skriv ett eget meddelande till en granne. Foto: Sofia Ljung.
  • Leende kvinna framför tavla med magneter
    Sofia Ljung är initiativtagare till Grow Social. Foto: Sofia Ljung.
  • Grön liten brevlåda med texten "Byteslådan"
    Byteslådan gapar redo. Foto: Sofia Ljung.

Analog anslagstavla odlar grannsämja

Industridesignern Sofia Ljung har kommit på ett sätt att underlätta granngemenskapen – i pandemitider och annars. Det gör hon genom en analog aktivitetstavla, ”Grow Social”, som nu testas i en trappuppgång hos Stockholmshem i Solberga.

Kanske har kontakten med grannar aldrig varit så viktiga som nu.

Lena Hanses, projektledare Gröna Solberga

Önskas promenadkompis? Någon som kan bära hem en extra påse från affären? En plupp på rätt ställe kan vara början på en underbar vänskap.

– Grow Social växte fram under mitt examensarbete i Industridesign under våren 2020, innan pandemin drabbade världen, berättar Sofia Ljung. Jag ville undersöka hur jag genom design kan bidra till ökad social interaktion mellan grannar och därigenom bidra till välmående. I projektet kom jag i kontakt med Stockholmshem. Det blev starten på vårt samarbete.

Den lekfulla tavlan är tänkt att underlätta för grannarna i ett trapphus att kommunicera om olika saker. Det kan vara funderingar som rör huset eller området, och att hjälpa varandra eller kanske dela sticklingar och favoritböcker med varandra.

Tavlan prövas nu i ett av Stockholmshems hus i Solberga inom ramen för Gröna Solberga, en testbädd som bostadsbolaget driver tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet. Här kan mindre företag och aktörer testa och utveckla och demonstrera hållbara idéer och teknik i verklig miljö.

– Kanske har kontakten med grannar aldrig varit så viktiga som nu. Grannar finns nära till hands och med Grow Social vill vi visa att steget att ses eller ta hjälp av varandra inte behöver vara så stort, säger Lena Hanses som är projektledare för Gröna Solberga.
– Under pandemin, när det digitala tagit allt större plats, kan det kanske också vara befriande att kommunicera analogt.

Fakta Gröna Solberga

I november 2020 vann Gröna Solberga Framsteget, Stockholms stads pris för nytänkande och innovation. Testbädden och utvecklingsprojektet Gröna Solberga ligger mitt i Stockholmshems bostadsområde. Här kan små och medelstora företag tillsammans med bolaget och hyresgäster testa och utveckla hållbara lösningar på utmaningar som fastighetssektorn har. Exempelvis dagvattenhantering för att ta hand om ökade vattenflöden, att utveckla avfallshanteringen eller delning – att dela, låna, och hyra av grannen för att minska konsumtion. I Solberga tillförs ytterligare en dimension genom att den viktigaste samverkan sker mellan företagen, oss och våra hyresgäster.