Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Federicos praktikplats ledde till jobb

Federico Fabbro jobbar som underhållsstrateg på Stockholmshem och är ett bra exempel på hur Stockholmshem, genom praktik, tar tillvara god kompetens. Via ett mentorskap mellan SIFA (SFI för akademiker), KTH och Sveriges Ingenjörer började han sin praktik som underhållsstrateg på Stockholmshem vilket idag lett till anställning.

Man vid skrivbord och dator.

Federico är examinerad från Università degli Studi di Udine (University of Udine) i byggteknik och byggnadskonstruktion samt nyexaminerad från KTH i fastigheter och byggande med inriktning inom fastighetsekonomi. Genom SIFA och ett mentorskap fick Federico kontakt med arbetsmarknaden och träffade Sandra Bergman, HR-specialist på Stockholmshem. Detta ledde till praktik som underhållstrateg på Stockholmshem.

- Idag råder det brist på ingenjörer och vi ser att praktik är ett bra sätt för oss att få in bra medarbetare och tillvarata god kompetens, säger Sandra Bergman, HR-specialist på Stockholmshem.

Praktiken blev en språngbräda

Federico flyttade till Sverige 2015 sedan för att fortsätta sina studier på KTH parallellt som han läste på SIFA. Praktiken blev en språngbräda in på den svenska arbetsmarknaden.

- Praktiken var en stor möjlighet för mig. Jag fick använda mina språkkunskaper och fick en chans att visa att jag är en resurs på arbetsplatsen.

Praktiken pågick under tre månader och gav insyn i arbetssätt, möteskultur och om hur arbetsflödet är strukturerat inom Stockholmshem. Praktiken representerar också en påvisbar fördel för både företag och praktikant. Stockholmshem tar tillvara god kompetens och för Federico ledde praktiken till jobberbjudande.

- Det är ett spännande jobb med trevliga kollegor som jag kan lära mig massor av. Jag uppskattar att vi arbetar i nära relation till andra avdelningar så att arbete och ansvar varierar. Hittills försöker jag delta i varje uppgift som jag kan och gradvis öka min ansvarsnivå. Frågor kring digitalisering och fastighetsdatabashantering kommer vara spännande utmaningar att delta i, avslutar Federico.

Customer service