Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Sociala krav vid upphandling & inköp

Vi ställer sociala hållbarhetskrav vid kritiska upphandlingar av varor och tjänster.

När vi upphandlar markskötsel, städtjänster samt byggentreprenörer ställer vi krav på arbetsrättsliga förhållanden, det vill säga krav kring lön, arbetstid och semester. Beroende på tjänsternas kontraktsvärde har vi även krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder, som ett sätt att få fler i arbete.

Ett annat exempel är ett markskötselavtal där entreprenören ska stötta de boendes intresse och engagemang för att utveckla möjligheter till stadsodling inom bostadsområdets kvartersmark.

Customer service