Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Bostäder

Som ett allmännyttigt bolag stödjer vi stadens arbete för ett socialt hållbart Stockholm inom områdena stadsutveckling, bostadsförsörjning och bostadssociala frågor.

Med våra kompiskontrakt kan ungdomar att dela på ett kontrakt under fyra år och samtidigt behålla sin kötid i bostadsförmedlingen.

Behovet av tillfälliga boenden har ökat för att ta hand om antalet ankommande flyktingar och vi har hjälpt staden i arbetet med att hitta akutbostäder genom att iordningställa ett antal lokaler för tillfälligt boende.

Vi har även ett särskilt uppdrag i att bistå SHIS Bostäder (Stockholms stads bostadsociala resurs) i deras verksamhet genom att bland annat bygga fler bostäder för särskilda grupper.

För att ge fler ungdomar möjlighet till eget boende startade vi under 2015 ett försök med så kallade kompiskontrakt för personer mellan 18-25 år. Det tillåter ungdomar att dela på ett kontrakt under fyra år och samtidigt behålla sin kötid i bostadsförmedlingen. Kompiskontrakt finns även på försök för seniorer +65.

Vi öronmärker även lägenheter för ungdomar för att öka deras möjlighet att få eget boende.

Customer service