Till startsidan på stockholmshem.se

Arbetsmarknad, praktik & sommarjobb

Vi samarbetar med olika aktörer för att göra det möjligt för ungdomar eller långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden.

Varje år ta vi emot sommarungdomar som får möjlighet att arbeta i våra bostadsområden med våra parkentreprenörer.

Vi tar också emot ett antal praktikanter från yrkeshögskolor, grund- och gymnasieskolor, lärlingsprogram eller andra praktikprogram för att ge unga vuxna en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Via Jobbtorg Stockholm erbjuder vi praktikplatser till arbetssökande som behöver komma in på arbetsmarknaden för att få referenser eller erfarenhet efter en längre tids arbetslöshet.

Customer service