Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Resurseffektiva kretslopp

Vi verkar för en minskad materialåtgång i vår verksamhet och har som målsättning att tillvarata det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt.

Vår målsättning är att göra det möjligt för alla hyresgäster att sortera sitt matavfall.

Vår långsiktiga målsättning är att det ska vara möjligt för alla våra hyresgäster att sortera sitt matavfall. Idag har hyresgäster i ca 7 500 bostäder inom Stockholmshem möjlighet att sortera ut sitt matavfall, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar beroende på system för hushållsavfall.

Vi vill göra det möjligt för våra hyresgäster att leva och verka resurseffektivt. I de allra flesta av våra områden finns miljörum med ett antal fraktioner för förpackningar, bland annat papper, plast, metall och glas. I de flesta miljörum finns även behållare för batterier, lysrör och el- och teknikskrot. 

Textilåtervinning i samarbete med Emmaus

I ett antal områden har vi ställt ut Emmaus kärl för återvinning av textilier. I Sverige återvinner vi bara omkring 22 procent av våra textilier. I ett samhälle med hög konsumtion av textilier kan en liten ansträngning som att ge sina kläder till återvinning göra stor miljönytta.

Customer service