Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Sund inomhusmiljö

Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus. En bra inomhusmiljö är viktig för människors hälsa och komfort.

Vi genomför löpande ventilationskontroller i  vårt fastighetsbestånd,  för att säkerställa en god ventilation.

Vi gör även löpande ett stort antal mätningar av radon årligen och i alla lägenheter där mätresultatet överstiger riktvärdet 200 Bq genomför vi åtgärder. Hyresgästerna kan också själva beställa mätning av radon via vår kundtjänst. En särskild radonsamordnare finns inom organisationen. 

Bedömning av byggvaror

Vi undviker material och produkter som kan vara skadliga för miljö och hälsa när vi byter ut, bygger nytt eller renoverar. Det säkerställer vi genom att använda systemet Byggvarubedömningen, ett verktyg för att miljöbedöma material och produkter. Stockholmshem är aktiva medlemmar i föreningen Byggvarubedömningen och deltar i dess utveckling. Vi samarbetar även samt får stöd från specialister inom Stockholm stads kemikaliecentrum.

Customer service