Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Skarpnäck nyhetsbrev

Vi vet att det finns ett underhållsbehov på våra gårdar i Skarpnäck. Men det är viktigt att vi gör saker i rätt ordning. En del golvmattor i badrummen har slitits ut i förtid vilket kan innebära fuktproblem. Det kommer vi att behöva åtgärda, något som förmodligen innebär en del påfrestningar på gårdarna eftersom de behövs för containrar och maskiner. Det betyder att vi i dagsläget inte gör några större gårdsupprustningar som riskerar att förstöras senare. 

Däremot tittar vi på hur vi kan omfördela resurser hos oss så att framför allt våra trädgårdsmästare kan lägga mer fokus på gårdarna i Skarpnäck från nästa vår. 

Vi undersöker nu omfattningen av det som behöver göras. Innan det är klart kan vi inte ge någon tidplan eller berätta hur arbetet kommer att fungera. 

Att byta golv/mattor i badrummen behöver inte innebära ett omfattande stambyte, men det vet vi också mer om när kartläggningen är klar.  Eftersom det akuta problemet är golvmattorna i flera badrum så betyder det inte att vi måste stambyta men vi kommer fortsätta hålla er informerade om planen framöver. 

Parallellt har vi tagit in en extra resurs som arbetar med vatten och fuktskador. Ett viktigt arbete som vi kommer fortsätta med under året är att högtrycksspola våra avloppsstammar för att förhindra stopp som många gånger leder till vattenskador. 

Vi arbetar hela tiden för trygga bostadsområden. I det arbetet ingår allt från inbrottssäkra hus och att säkerställa att portar går igen och låser, till att åtgärda brister som felanmäls. Vi har också ett fint, nära samarbete med både polis och Stadsdelsförvaltningen i frågor som rör trygghet.

Hälsningar Anders Arleteg, tf områdeschef