Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Sociala insatsgruppens anhörigstöd (SIG Anhörigstöd)

Sociala insatsgruppens anhörigstöd (SIG Anhörigstöd) erbjuder stöd till alla anhöriga som har en minderårig eller vuxen som är i risk för att hamna i kriminalitet eller som befinner sig i kriminalitet/våldsbejakande extremism.

De ger även stöd till anhöriga om det förekommer hotbild eller om man har förlorat någon till följd av kriminalitet/våldsbejakande extremism.

Du kan få individuella stödsamtal och/eller delta på anhörigcirklar med andra i samma situation. Man kan vara anonym.

På Mötesplatsen

informerar SIG Anhörighetsstöd om vilket stöd du kan få, svarar på frågor och ger kortare stödsamtal.

Kontakt

Tel: 08-508 05 648
Mobil: 076-120 56 48.