Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Relationsvåldsteamet

Våld i nära relation är ett vanligt problem. Det innebär att våldet utförs av någon som man har en nära och förtroendefull relation till. Till exempel en partner, familjemedlem eller en personlig assistent.

Det finns olika former av våld. Oavsett vilken sorts våld du utsätts för är det viktigt att veta att du kan få hjälp! Hos oss kan du ansöka om skyddat boende, få stöd i rättsprocess och behandling samt information och rådgivning.

På Mötesplatsen

Kan du ställa frågor om våld, om vilka rättigheter man har och hur samhället kan hjälpa den som är utsatt.

Vi vänder oss till

Alla oavsett kön, som är över 18 år och som bor i stadsdelen Hässelby-Vällingby.

Kontakt

Du når oss på vår jourtelefon 08-508 04 070

Läs mer om Våld i nära relationer