Till startsidan på stockholmshem.se

Right by me

Right By Me stöttar, utbildar och stärker unga med utländsk bakgrund i åldern 14-24 år.

Ungdomarna själva driver  sin egen utveckling. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med varje ung person, med en metodik som bygger på att se individen – dennes styrkor, förutsättningar och behov. Tillsammans med målgruppen skapar vi egenmakt, inkludering, arbetslivserfarenhet och nätverk så de kan fortsätta utvecklas.

Inom programmet driver vi projektet “Hälsa på Tjejers Villkor”. Tillsammans med tjejer med utländsk bakgrund och idrottsförvaltningen i Stockholms stad vill vi skapa mer jämlika förutsättningar för tjejer att kunna engagera sig i fysisk aktivitet. 

Inom våra andra program kör vi olika sociala aktiviter för att skapa gemenskap. Såsom filmkvällar, spelkvällar, fira olika högtider, fotboll och ibland bara hänga för att skaffa mer vänner och nätverk.

Läs mer om Right by Me