Till startsidan på stockholmshem.se

Parklekar

Parklek är en bemannad lekpark som är kostnadsfri och öppen för alla från 0 till 100 år. Ledarledda aktiviteter riktar sig till barn 9-12 år. Parklekarna erbjuder utomhuslek, kreativt skapande, bakning, spel och gruppaktiviteter m.m.

Öppettider varierar för varje verksamhet.

Här finns parklekar

 • Gulsippan, Gulsippsgränd 2, Hässelby. Tel: 0761204367
  Här finns får, höns och kaniner
 • Ådalen, Ångermannagatan 109, Vällingby. Tel: 0761204298
  Här finns plaskdamm och skateramp
 • Guldet, Gulddragargränd 9-13, Grimsta. Tel: 0761204296
  Här finns gaggabollrink
 • Stråket, Strandliden 19, Hässelby. Tel: 076120493
  Torsdagar har vi riktad verksamhet för barn med funktionsvariationer
 • Starbo, Storvretsvägen 155, Nälsta. Tel: 0761204299
  Fritidsbibliotek: Här kan du låna av sport- och fritidsutrustning gratis. Läs mer om det här!