Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Fältassistenter

Fältassistenterna i Hässelby-Vällingby är till för alla ungdomar. De finns där unga finns under dagar och kvällar, på skolor, fritidsgårdar, gator och parker.

Stockholms stads fältassistenter finns tillgängliga för alla ungdomar i staden. Vi träffar dig på dina villkor och kan lyssna om det är något du vill prata om.

Fältassistenterna finns bland annat på skolor, fritidsgårdar, gator och parker. Vi arbetar dag, kvälls- och nattetid och har tystnadsplikt. Fältassistenterna samarbetar även med andra verksamheter för att hjälpa ungdomar.

Tillsammans med fältassistenterna kan du även hitta på aktiviteter eller få möjlighet att träffa andra ungdomar i gruppverksamhet. Det går även att träffa en fältassistent för ett enskilt samtal. 

Du kan vända dig till fältassistentern med frågor och funderingar eller om du behöver hjälp med något. Även du som är förälder är välkommen att kontakta fältassistenterna.

De kommer att finnas på Mötesplats Kvarnhagsgatan för att berätta mer och tillsammans med skolsocionom hjälpa till med att ge tips.

Så här når du Fältassistenterna:

Telefon: 08-508 04 445
Mail: faltassistenter.hasselby-vallingby@stockholm.se
Facebook: Fältassistenterna i Hässelby-Vällingby
Instagram: falthasselbyvallingby