Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Brottsofferjouren i Västerort

Brottsofferjouren i Västerort är en ideell förening med knappt 90 medlemmar, varav mer än hälften är stödpersoner som ger stöd och hjälp till brottsutsatta.

Brottsofferjouren erbjuder kostnadsfritt stöd och information om ekonomisk ersättning, rättsprocessen med mera till brottsutsatta. De följer också med brottsutsatta, vittnet och anhöriga till både tilltalade och brottsoffer till rättegång och polisförhör.

På Mötesplatsen

berättar de om sin verksamhet och sitt upptagningsområde, hur kan man skydda sig mot brott osv.

Kontakt

Brottsofferjouren i Västerort, tel: 116 006

Mer information

vasterort.boj.se