Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Anhörigstöd av anhörigkonsulent

Anhörigstödet vänder sig till alla som hjälper närstående som är långvarigt sjuka, är äldre, har en demenssjukdom, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller har en missbruksproblematik.

Anhörigkonsulenten hjälper och vägleder i kontakt med kommunen, regionen och andra myndigheter.

De ger tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa. De kan också berätta var du kan vända dig om en närstående behöver hjälpmedel.

Anhörigkonsulenten erbjuder också stödjande samtal, så att du får möjlighet att prata om vad som är viktigt som anhörig. Samtalet sker antingen i stadsdelsförvaltningens lokaler, via telefon eller digitalt.

Anhörigkonsulenten kan till exempel erbjuda föreläsningar, utbildningar, må bra-aktiviteter och andra tematräffar. I anhöriggrupper och på mötesplatser kan du få möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap, utbyta erfarenheter och få kunskap.

På Mötesplats Kvarnhagsplan 

berättar de om den hjälp du kan få.

 

Enheten för förebyggande verksamhet Hässelby-Vällingby SDF