Till startsidan på stockholmshem.se

Alla som deltar

CV & intervjuträning

Du får möjlighet att diskutera hur du skriver CV och att träna på intervju.  

Vilka får komma? Vuxna som är nya i Sverige mellan 18-64 som söker arbete eller studier. Och vuxna som har arbetat i Sverige som vill träffa nya personer och stötta med sina erfarenheter.

Jobbtorg Vällingby 

En verksamhet inom Arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholms stad. Jobbtorg arbetar med människor som behöver stöd till arbete eller studier. Jobbtorg Vällingby samverkar bland annat med stadsdelen Hässelby/Vällingby.

Här är en del av allt Jobbtorg kan hjälpa till med:

 • Kontakt med arbetsgivare
 • Studiebesök
 • Stöd på arbetsplatsen
 • Praktik
 • Språkpraktik
 • Yrkeskurser
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Starta eget.

Jobbtorg Unga Vällingby

Jobbtorg Unga stöttar dig som är 20-29 år att hitta ett jobb eller att börja studera. Där finns jobbcoacher hjälper dig med att skriva cv och att träna på arbetsintervjuer och studie- och yrkesvägledare svarar på frågor om studier.

Finns på Pajalagatan 56, plan 4 i Vällingby. Drop-in onsdagar 13.00-16.00

Den 8 november är Jobbtorg Unga Vällingby på Mötesplats Kvarnhagsplan för att hjälpa till med cv. De bjuder på börek.

Turning Tables

Turning Tables Sweden är en ideell organisation som genom mobila studios jobbar för ungas rätt att få skapa och uttrycka sig kreativt. Genom att skapa mötesplatser där unga och professionellt verksamma filmskapare, producenter och fotografer gör konst tillsammans, vill Turning Tables skapa möjligheter för unga att växa, få en röst och ta plats i samhället. 

När de är på Mötesplats Kvarnhagsplan kan unga komma och lära sig producera och spela in musik i en studio. Det finns också möjlighet att lära sig fota och grundläggande redigering.

Turning Tables är för dig mellan 13 och 25 år. 

Fältassistenter

Fältassistenterna är till för dig mellan 12 och 18 år. De finns där unga är under dagar och kvällar, i stadsdelen och på fritidsgårdarna. Du kan vända dig till fältassistentern med frågor och funderingar eller om du behöver hjälp med något. Även du som är förälder är välkommen att kontakta oss!

Vi kommer att finnas på Mötesplats Kvarnhagsgatan med aktiviteter för ungdomar.

Så här når du Fältassistenterna:

Telefon: 08-508 04 445
Mail: faltassistenter.hasselby-vallingby@stockholm.se
Facebook: Fältassistenterna i Hässelby-Vällingby
Instagram: falthasselbyvallingby

MedVän

I MedVän matchas den som är ny i Sverige med den som är etablerad här. Du som är med får också möjlighet att upptäcka nya sidor av Stockholm och göra en massa roliga saker – helt gratis! Alla vuxna och barnfamiljer är välkomna till oss för att höra mer om MedVän och hur du kan vara med. Du kan också testa olika roliga aktiviteter på plats – som att måla eller pyssla tillsammans.

Projektet MedVän görs av Föreningen Midsommargården, ett kulturhus och mötesplats för alla. 

Kontakta ansvarig på jonna@midsommargarden.se eller 076 855 48 07 om du har några frågor.

Fritidsbibliotek i Hässelby-Vällingby

På fritidsbiblioteket kan alla låna sport- och fritidsutrustning. Du får låna utrustningen i två veckor och det är gratis! Du kan bland annat låna bollar, fotbollsskor, rullskridskor, hjälmar, bandyklubbor och skateboard. Sakerna är begagnade men i gott skick.

Alla 0-100 år välkomna! OBS Om du är under 15 år och vill låna utrustning så måste vårdnadshavare vara med vid lånetillfället.

Du kan också skänka all möjlig sport- och fritidsutrustning till fritidsbiblioteket. Allt är välkommet.

Här finns Fritidsbiblioteket i Hässelby-Vällingby
Adress: Parkleken Hässelängen, Beata Sparres gränd 24
E-post: fritidsbibliotek.hasselby-vallingby@stockholm.se
Telefon: 076-12 04 299
Webb: Fritidsbibliotek 
Instagram: hby.vby.fritidsbiblioteket

STHLM Väst tjej- och kvinnojour

STHLM Väst tjej- och kvinnojour är en politiskt och religiöst obunden ideell förening och startades 2007. Deras uppdrag är att erbjuda skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn, arbeta utåtriktat för tjejer i närområdet samt påverka och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Deras viktigaste uppgifter är stödsamtal till kvinnor och tjejer, tjejchatt och telefonjour.

Telefon 08-739 20 76
Mail info@sthlmvastjour.se
Hemsida www.sthlmvastjour.se
Sociala medier “sthlmvastjour”

Föräldrarådgivare

Välkommen till julfika med aktivitet för barn och föräldrar den 20 dec kl. 17-19! Föräldrarådgivare finns på plats och berättar om vilket stöd du kan få.

Du som inte kan komma kan få hjälp och råd via ”Föräldrastödslinjen”. Välkommen att ringa 08-508 05 381 (vardagar) eller mejla Fs.hasselby-valling­by@stockholm.se

De erbjuder bland annat enskilda samtal och föräldrautbildningar och ordnar tolk om det behövs. De har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt!

Nya Kompisbyrån

Nya Kompisbyrån (NKB) länkar samman nya och etablerade svenskar för enkla och roliga möten. Tillsammans för ökad gemenskap i samhället. NKB driver också fler arbetsmarknadsinriktade projekt: www.nyakompisbyran.se  

Parklekar

Parklek är en bemannad lekpark som är kostnadsfri och öppen för alla från 0 till 100 år. Ledarledda aktiviteter riktar sig till barn 9-12 år. Parklekarna erbjuder utomhuslek, kreativt skapande, bakning, spel och gruppaktiviteter m.m. Öppettider varierar för varje verksamhet.

Här finns parklekar:

 • Gulsippan, Gulsippsgränd 2, Hässelby. Tel: 0761204367
  Här finns får, höns och kaniner
 • Ådalen, Ångermannagatan 109, Vällingby. Tel: 0761204298
  Här finns plaskdamm och skateramp
 • Guldet, Gulddragargränd 9-13, Grimsta. Tel: 0761204296
  Här finns gaggabollrink
 • Stråket, Strandliden 19, Hässelby. Tel: 076120493
  Torsdagar har vi riktad verksamhet för barn med funktionsvariationer
 • Starbo, Storvretsvägen 155, Nälsta. Tel: 0761204299
  Fritidsbibliotek: Gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning.

Fritidsgårdar

Fritidsgård är en kostnadsfri öppen verksamhet för ungdomar 13-17 år. Här kan du vara kreativ, spela spel, få läxhjälp, pröva på olika sporter, vara med i gruppverksamhet så som matlagning, musik, träning, tjej- och killgrupp med mera.

Här finns fritidsgårdar

 • Lyktan, Hässelby torg 7, Hässelby. Tel: 0761205885
  Här finns idrottshall och studierum
 • Åkermyntan, Drivbänksvägen 9, Hässelby. Tel: 0761205884
  Här finns idrottshall, pysselrum och studierum
 • Tegelhögen, Vittangigatan 22, Vällingby. Tel: 0761205883
  Här finns musikstudio, danssal och idrottshall.

Öppettider

 • Mån: Stängt
 • Tis-fre: kl 14-17 och 18-21
 • Lör-sön: kl 15-17 och 18-22. Jämna veckor Lyktan och Åkermyntan. Ojämna veckor Tegelhögen

 Instagram: hasselby_vallingby_unga

FUN

FUNs samarbetar med Hässelby-Vällingbys kulturella och idrottsinriktade föreningar för att skapa positiva alternativ och främja fysiskt och psykiskt välmående hos barn och ungdomar mellan 9 och 17 år. De erbjuder kostnadsfria aktiviteter under årets alla skollov för en roligare fritid. FUN bidrar också till att skapa arbetstillfällen för stadsdelens unga.

Kontakt: fredrik.shareef.johansson@stockholm.se
Tel: 0761204097

Äldrelots

Hässelby-Vällingbys stadsdel driver tre aktivitetscenter för dig som är 65+. Här kan du delta i anpassad träning, lyssna på föredrag, ta del av kulturella och sociala aktiviteter eller bara ta en fika i vårt café.

På Mötesplats Kvarnhagsplan kommer äldrelots Viktoria Hedlund informera om vilken hjälp som finns att få, tipsa om och guida till aktiviteter för att minska risk för ofrivillig ensamhet. Äldrelots är tillgänglig för enskilda samtal och vägledning i frågor som rör äldreomsorg och aktiviteter för dig 65+. Kaffe och fikabröd serveras.

Sociala insatsgruppens anhörigstöd (SIG Anhörigstöd)

Sociala insatsgruppens anhörigstöd (SIG Anhörigstöd) erbjuder stöd till alla anhöriga som har en minderårig eller vuxen som är i risk för att hamna i kriminalitet eller som befinner sig i kriminalitet/våldsbejakande extremism. De ger även stöd till anhöriga om det förekommer hotbild eller om man har förlorat någon till följd av kriminalitet/våldsbejakande extremism.

Du kan få individuella stödsamtal och/eller delta på anhörigcirklar med andra i samma situation. Man kan vara anonym.

Kontakt
Tel: 08-508  05 648
Mobil: 076-120 56 48

På Mötesplats Kvarnhagsplan den 13/12 informerar vi om vårt stöd, svarar på frågor och ger kortare stödsamtal.

Fight for zero

Fight for Zero arbetar med att inspirera och främja unga människors potential samt minska och motverka utanförskap.

De gör det genom att investera i ungas personliga utveckling, skapa nya möjligheter och stödja dem för att få ut det mesta av befintliga möjligheter. De gör det möjligt genom att arbeta med boxning, personlig utveckling och social support i kombination med utbildning, arbetsintegration och ungt ledarskap.

www.fightforzero.se