Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Stockholms första plusenergihus

Spjutspetsteknik och design går hand i hand i Stockholms energisnålaste hus som nu står klara i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem har byggt stadens första flerfamiljshus som genererar mer energi än de gör av med – två plusenergihus med 43 lägenheter.

Det här är det senaste resultatet i ett tioårigt arbete med att utveckla vårt hållbara byggande.

Björn Ljung (L), styrelseordförande Stockholmshem

730 kvm solceller på tak och väggar ska över året ge lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel. Husen är fyllda med bästa tänkbara miljötekniska lösningar för att kunna skapa och återvinna så mycket energi som möjligt, bland annat bergvärme, högeffektiv isolering och återvinning av matavfall till biogas.

– Det här är det senaste resultatet i ett tioårigt arbete med att utveckla vårt hållbara byggande. De system inom energisnålt byggande som vi har testat tidigare har här kombinerats i en ny helhetslösning, säger Björn Ljung (L), styrelseordförande i Stockholmshem.

Formgivningen samspelar med den tekniska funktionen. Arkitekter är DinellJohansson.
– Taknockarna har vridits för att ge rakt södervända takytor, optimerade för att fånga solenergi. Formen följer funktionen och blir intresseväckande på köpet. Inglasade verandor löper längs hela lägenheten med utgång från varje rum. Förebilden är den traditionella bostaden i vårt klimat där ouppvärmda utrymmen ger utökad boendeyta under den varmare delen av året – klimatsmart, säger Morten Johansson på DinellJohansson.

Stockholmshem vill också uppmuntra de boende till en hållbar livsstil. På gården finns gemensamma odlingslotter. Plats för cyklar prioriteras kring husen och på balkongerna finns krokar speciellt för cyklar. Här väntar också ett ekfat fyllt med jord för egen odling.

– Vi anordnar VIP-kvällar där vi berättar hur husen fungerar och i höst bjuder vi också våra hyresgäster på ett par inspirationsföreläsningar, exempelvis om återanvändning och balkongodling, säger Patrik Andersson chef för Bygg & Teknik.

Stockholmshems plusenergihus

 • 43 hyreslägenheter i två hus på Labradorgatan i Norra Djurgårdsstaden
 • Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads utpekade hållbarhetsprofilområden
 • Husen består av lägenheter i storlek från ett till fyra rum och kök
 • Inflyttning juni 2019
 • Arkitekt: Dinelljohansson
 • Energi och installationer: Incoord
 • Entreprenör: Skanska
 • Landskapsarkitekt: Tema
 • Konstruktör: Kåver & Mellin AB

Bakgrund

2014 vann Stockholmshems projektförslag Stockholms stads tävling om miljöriktigt byggande och boende i Norra Djurgårdsstaden. Fokus ligger både på miljöriktigt byggande och boende och projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”.

Fakta miljötekniska lösningar

 • För att spara energi har plusenergihusen ett extra bra klimatskal, bland annat välisolerade fönster och väggar
 • 730 kvm solceller på tak och väggar beräknas ge totalt mer än 85 000 kwh per år som driver värme, varmvatten och fastighetsel
 • Taknockarna är vridna för att ge rakt södervända takytor – optimerade för att fånga solenergi
 • Takvinkeln på 30 grader är inom det optimala omfånget för högeffektiva solceller med kiselteknik
 • Solvända gavlar kläs delvis med solceller med teknik som minskar skuggkänslighet (norrvända gavlar kläs med gallerpaneler för klätterväxter)
 • Sedumtak som fördröjer dagvattnets väg via en regnbädd (rain garden) mot Husarviken
 • Husen är förberedda för och kan kompletteras med tysta, mindre vindkraftverk vid husnocken
 • Bergvärme säsongslagrar energi via överskottsvärme från växelriktare till solceller
 • FTX – ventilation med värmeåtervinning. FTX ventilationssystem återvinner frånluftens värme med upp till cirka 85 procent och bidrar till bättre inomhusluft. Effektiva filter rensar föroreningar, damm och pollen
 • Fastighetsel köps som förnybar el via Bra Miljöval
 • Ytsnåla trapphus och allmänna utrymmen för att hålla nere energiförbrukning
 • Relativt stora fönster, ljusslits ovanför rumsdörrar till korridoren och ljust parkettgolv ger ett bra dagsljusklimat
 • Uppvärmning av husen sker i huvudsak via vattenburna radiatorer/element, så kallade konvektorer, och den värme som hyresgästen alstrar
 • Snålspolande kranar i kök och badrum samt dusch istället för badkar sparar både varmvatten (energi) och färskvatten. Varmvattenförbrukningen mäts i varje lägenhet, vilket betyder att var och en kan påverka både förbrukning och kostnader
 • Spillvattenvärmeväxlare – återvinner värme från duschar, avloppsvatten med mera och förvärmer inkommande kallvatten
 • Effektiva volymkökskåpor ger lägre ventilationsflöde och därmed lägre energiförbrukning
 • Avfallskvarn för biologiskt köksavfall med separat avlopp för effektivare produktion av biogas
 • Förutom källsortering och miljörum för elektronik, glas, kartong m.m. har kvarteret en sopsugsanläggning för tidningar, restavfall och plast. Härifrån transporteras avfallet under marken vilket betyder färre tunga fordon i området
 • Tvättstugorna är utrustade med energisnål tvätt- och torkutrustning och har automatdosering av miljövänligt tvättmedel
 • Husen har många mätare, bland annat rumstemperaturmätare i alla lägenheter för att kunna optimera driften för ett energisnålt hus
 • 3,8 cykelplatser per lägenhet