Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Kvartersodlare i Rinkeby och Hässelby

​Betongen blommar: Kvartersodlare anställs i Rinkeby och Hässelby.

Hur kan man som bostadsbolag stärka den sociala hållbarheten i ett område och få den att hålla över tid? Ett sätt är att anställa hyresgäster som kvartersodlare för att skapa gemenskap och trygghet i bostadsområdet.

Som en del av allmännyttan har Stockholmshem ett ansvar som sträcker sig utanför tak och väggar. Vi ska utveckla trygga och bra miljöer, alltid i dialog med de som bor och verkar i området.

Metoden har utvecklats i stadsdelsutvecklingsprojekt i Hökarängen och Bagarmossen och i mindre platsutvecklingsprojekt i Hässelby, Skärholmen och Rinkeby.

2018 var det dags att testa ett nytt sätt att jobba i Rinkeby och Hässelby. Då anställdes för första gången ett par av Stockholmshems hyresgäster i områdena som kvartersodlare på deltid och utbildades av stadsodlingscoacher från Boodla.

– Syftet är att satsa ännu mer på lokalt engagemang för att projekten ska leva vidare, säger Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare och projektledare.

Tjänsten är på 20 procent och kvartersodlarens uppgift är att informera och involvera grannar och ansvara för att odlingen fungerar. Att få igång andra aktiviteter i anslutning till odlandet är ett extra plus. I Rinkeby betydde det att betongen bokstavligen blomstrade i form av en stor muralmålning och olika utsmyckningar. Och i september ordnades en skördefest av alla odlare tillsammans där besökarna kunde smaka på godsakerna, umgås och se olika uppträdanden.

– Själva odlandet är viktig men bara en liten del av allt det positiva som kommer ur en odlingsgemenskap. Vi skapar mötesplatser som är viktiga för trivsel och trygghet och vi ser att förstörelse minskar betydligt när engagerade barn finns med, berättar Karoline.

Nu börjar sökandet efter 2019 års nya kvartersodlare, annonser är uppsatta i Stockholmshems hus och vi utökar med ytterligare en kvartersodlare i Rinkeby. Karoline hoppas att kvartersodlandet ska spridas till ännu flera gårdar:

– Vi ser nu över hur vi kan utveckla kvartersodlingen tillsammans med våra kollegor på plats. Det är ju de som tillsammans med kvartersodlaren och frivilliga från kvarteret spelar huvudrollen.

Kvartersodlare – så här funkar det

  • Boodla stadsodlingscoacher arbetar med konceptet Kvartersodlare på uppdrag av Stockholmshem
  • Kvartersodlare innebär att Boodla utbildar och anställer en eller flera personer som bor i kvarteret där man startar en odlingsgemenskap. Utbildningen handlar om hur man odlar ekologiskt, hur man organiserar arbetet samt engagerar och hanterar grannar
  • Tjänsten som kvartersodlare är på 20 procent och omfattar cirka ett halvår
  • Kvartersodlaren startar sedan upp verksamheten på plats vilket betyder att informera och involvera grannar, sprida sin odlingskunskap och ta huvudansvaret för att odlingen fungerar. Att ta hand om de sociala värdena ingår, till exempelvis att se till att ta en fika tillsammans och gärna att det händer andra sociala och kulturella saker i anslutning till trädgården
  • Kvartersodlarna använder Instagram för att berätta om allt som händer i trädgården och resultatet
Customer service