Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Smarta lösningar i Valla torg

I GrowSmarter ingår ett antal smarta miljötekniklösningar som syftar till att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter. Många av lösningarna finns i Stockholmshems område i Valla torg.

  • Halverad användning av energi till el och värme efter renovering
  • Hyresgäster sparar energi med information och utbildning
  • Lokal förnybar energiproduktion med solceller och smarta elnät
  • Smart gatubelysning
  • Sopsug med optisk sortering av avfall i olikfärgade påsar, där det organiska går till biogas.
  • Leveransrum och cykelleverans för minskade bilburna transporter
  • Laddstationer för elbilar
  • Elbilspool
  • Lastcykelpool
Customer service