Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Grön soppåse med matavfall
    Bioteria ska anlägga ett modernt miljöhus med bioteknik som tar bort dålig lukt från avfall.

Bioteria - bioteknik för avfallshantering

Bioteria bygger ett miljöhus i Solberga som med hjälp av bioteknik tar bor dålig lukt i avfallshanteringen. Hantering av avfall blir mycket enklare om sopstationer inte sprider lukt och kan placeras där de passar bäst utrymmesmässigt. Charlotta Buch är product manager på Bioteria.

Vilka är Bioteria och vad gör ni?
– Bioteria utvecklar produkter och tjänster inom bland annat avfallshantering. Våra biotekniska applikationer löser luktproblem, fettproblem och avloppsvattenbehandling. Vi ser bioteknik som en framtidslösning som går hand i hand med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Genom att ta hjälp av levande mikroorganismer och imitera naturliga biologiska processer kan vi reducera både koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning.

Vad gör ni inom ramen för Gröna Solberga?
– Bioteria uppför ett Miljöhus där de boende ska slänga sitt avfall. Miljöhuset är självförsörjande på el och utrustat med biologisk luktkontroll. Avfallet behandlas med gynnsamma bakterier vilket medför att resultatet blir ett luktfritt och hygieniskt avfallsutrymme utan behov av kyla, ozon eller kemikalier. Vi kommer också påbörja ett projekt för att kunna fjärrstyra våra biosystem och utforska möjligheten att kompostera biologiskt nedbrytbart avfall.

Varför valde ni att vara med?
– Vi ser Gröna Solberga som en spännande testbädd där vi kan få möjlighet att komma nära slutanvändaren, alltså hyresgästerna. Att delta i projektet tillsammans med andra företag som delar vår syn på ett hållbart samhälle ger en extra spännande dimension.

Vad gör ni på Bioteria för att vi ska få mer hållbara boenden i framtiden?
– Vi är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. Inom våra egna verksamhetsområden har vi som mål att ersätta föråldrad teknik och kemi med modern bioteknik.

Customer service