Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Hand som arbetar med växter som odlas i vatten
    Hydroponik, en teknik som innebär att växter och grönsaker odlas i vatten utan jord, är en av idéerna som testas i Gröna Solberga.

Gröna Solberga

I Solberga driver vi tillsammans med miljöinstitutet IVL ett spännande utvecklingsprojekt – Gröna Solberga. Tanken är att mindre företag kan testa, utveckla och demonstrera sina nya hållbara idéer och teknik i verklig miljö, något som kallas testbäddar.

Mitt i vårt bostadsområde erbjuder vi en forsknings- och demonstrationsanläggning där småföretag kan testa hållbara lösningar på olika utmaningar för hela bostadssektorn

Mitt i vårt bostadsområde erbjuder vi en forsknings- och demonstrationsanläggning. Här kan småföretag och organisationer testa sina hållbara lösningar på olika utmaningar för hela bostadssektorn – tillsammans med våra hyresgäster. Till exempel hur vi ska hantera regnvatten för att undvika översvämningar i framtiden och hur kan vi samla in mer matavfall från hushåll i våra områden. Eller hur man kan odla fisk och växter i vattentankar inomhus!

Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att kunna etablera sig på marknaden. Målet är att få igång tio företag under 2019.

Gröna Solberga är en del av projektet Grön BoStad Stockholm som finansieras av EU.

 Följ projektet @gronasolberga på Instagram.

Frågor om projektet?

Bor du hos oss i Solberga och vill engagera dig i projektet? Kontakta Lena Hanses, projektledare Gröna Solberga:
lena.hanses@stockholmshem.se

För pressfrågor, kontakta Åsa Stenmark, kommunikationschef: asa.stenmark@stockholmshem.se

Vad är en testbädd?

En testbädd är en miljö där företag eller organisationer kan testa nya idéer i verkligheten. På så sätt kan de redan under utvecklingsfasen se om något behöver ändras innan den nya tekniken ska marknadsföras. Att använda testbädd betyder oftast lägre utvecklingskostnader och kortare tid från idé till marknad. 

Customer service