GRI-index, test

G4 Profilindikator Sidhänvisning Kommentar
G4-1 Uttalande från vd om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi s. 6-7 (ÅR)*  
G4-3 Organisatinonens namn s.4 (ÅR)*  
G4-4 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna s.8-9 (ÅR)*  
G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor s.40 Hallonbergen centrum, Sundbyberg