Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Visselblås

Stockholmshem är ett kommunalägt bolag och vi tycker att det är viktigt hur vi beter oss, uppfattas och att vi hanterar olika frågor och uppdrag på ett korrekt sätt.

Förutom det vill vi att goda arbetsförhållanden ska råda, att alla ska behandlas väl och lika, och att samtliga medarbetare känner till och följer gällande lagar och riktlinjer.

Stockholmshem har policys och riktlinjer som gäller kränkande särbehandling, mutor och representation samt mångfald- och jämställdhet.

Om du av någon anledning behöver slå larm i ett mer allvarligt förhållande som inte kan hanteras via Stockholmshems vanliga kontaktvägar kan du istället göra en visselblåsning till Stockholm stads visselblåsarfunktion.

Frågor & svar


Vilka frågor kan det handla om?

Sådant som är olagligt, oetiskt eller olämpligt. Exempelvis ekonomisk brottslighet, korruption, mutor, allvarliga former av trakasserier. Det kan också röra sig om miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Hur kan man visselblåsa?

Du använder Stockholms stads visselblåsarfunktion, via ett webbformulär som du hittar här eller telefon. Innan du gör en anmälan, läs igenom stadens information om vilken typ av missförhållanden som kan anmälas, vem som kan anmäla, hur du praktiskt går till väga för att göra en anmälan och vilket skydd du som anmäler har.

Telefon: 08-508 29 900

Hur hanteras min anmälan?

  • Anmälan kommer till en särskild brevlåda som endast utredarna har tillgång till
  • Du ska få en bekräftelse på att visselblåsarfunktionen mottagit rapporten inom sju dagar. Du kan välja att inte få en bekräftelse.
  • Inom tre månader efter bekräftelsen ska du som rapporterat om ett missförhållande få återkoppling om vilka åtgärder som vidtagits och om skälen till dessa. Observera att du om du avsagt dig bekräftelse inte heller kommer att få återkoppling om vad din rapport resulterat i.