Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Mosaikkonst på betongmur
    Sommarjobbande ungdomar har skapat mosaik-konst i Hässelby Gård. Ett samarbete mellan Stockholmshem, Remakebolaget och Stockholms stad.

Det här tycker ni som bor i Blackeberg, Bromsten, Hässelby, Råcksta och Rinkeby om vår service

I kundundersökningen vi gjorde innan sommaren får vi lite lägre betyg på några frågeområden av er jämfört med förra enkäten. Samtidigt ligger många betyg kvar på den relativt höga nivå vi fick förra året.

Förra året var det till exempel många som tyckte att sophanteringen och städningen av miljörummen hade blivit bättre. I år ser vi tyvärr att det verkar ha försämrats lite igen, så där behöver vi titta närmare på vad det kan bero på och vad vi kan göra.

Något som är glädjande är att flera verkar ha märkt av att vi det senaste året lyckats korta ned väntetiderna till vår kundtjänst lite. Ibland har vi dock kö på telefonerna fortfarande; det kan vara i början av veckan och runt lunch då många ringer till oss.

Även om vi får många fina betyg i de sammanfattande resultaten så kan vi alltid bli bättre. Bland annat behöver vi jobba vidare på sånt som ökar trivseln i området, både dagtid och kvällstid. Vi ser också att vi kan bli bättre på att kolla källare och vindar i vissa områden för att jobba på tryggheten. 

Vi ser att fler är besvikna på hur det fungerar med snöröjningen och halkbekämpningen. Det förstår vi – det kom ett par rejäla snöfall förra vintern som var besvärliga att röja undan. Nu under hösten förbereder vi oss inför vintern som kommer. Men vid mycket snö på kort tid tar det alltid ett tag innan snöskottarna hinner runt till alla områden. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med snöröjning.

Alla svaren på undersökningen tar vi med oss när vi planerar vad vi ska jobba med framöver. Information om vad som händer där du bor får du löpande på Mina sidor.

Här kan du ta del av övergripande resultat från undersökningen och läsa lite mer om hur vi jobbar med den.

Tack till dig som tyckte till!