Till startsidan på stockholmshem.se
  • Hustak med solceller på Södermalm.

På gång på Södermalm

Resultatet från vår senaste kundundersökning visar att åtta av tio trivs bra eller mycket bra i ditt område. Det är så klart jätteroligt, men vi ser också att det finns en del som vi behöver förbättra och det kommer vi att ta tag i.

Svaren visar att många tycker att vi behöver bli mer tillgängliga och bättre på att lyssna på era synpunkter. Det tar vi till oss och och hoppas att vi nu kan få fortsätta jobba som vanligt, så att du kan få hjälp i lägenheten och kan beställa tillval enkelt igen.

Vi jobbar mycket med att gå igenom varje hus och åtgärda det som behövs för att alla hus ska vara lika trygga och trivsamma, med bra belysning och lås i våra portar. Några exempel som vi planerar är att vi ska installera närvarostyrd belysning, byta till källardörrar med fönster i och ordna digitala lås i flera hus där det inte finns idag. Vi planerar också att måla om trapphusen i flera hus. Klotter har vi problem med, och vi fortsätter att sanera så intensivt vi kan. Utomhus sätter vi upp fler lampor för en trivsammare miljö, även när det är mörkt.

Sedan ett par år tillbaka har vi egna heltidsanställda trädgårdsmästare som tillsammans med vår entreprenör ansvarar för att våra utemiljöer är fina. Förutom att de pysslar om och gör fint i våra rabatter (när årstiden tillåter) håller de efter träd och buskar, plockar skräp och ser till att områdena runt våra hus är snygga. Vi ser i enkätsvaren att många uppskattar när vi satsar på utemiljön och det ska vi självklart fortsätta med.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Mer information om vad som händer där du bor får du löpande på Mina sidor.