Till startsidan på stockholmshem.se
  • Hustak med solceller på Södermalm.

Så här tycker ni som på Södermalm om vår service på Stockholmshem

Nu har vi fått resultatet från vår senaste kundundersökning från er som bor på Södermalm. Undersökningen som gjordes innan sommaren visar att flera av våra betyg förbättrats sedan den förra enkäten. Det är ett resultat vi är både stolta och glada över!

Något som är extra kul är att ni tycker att sophanteringen och städningen av miljöstugorna fungerar bättre.

Det är mycket glädjande att så många trivs bra med vår service, men det finns fortfarande saker som vi vill bli bättre på. Resultatet visar att ni tycker att vi behöver jobba mer med våra planteringar och utemiljö. Det är något som vi har tagit till oss när vi fokuserar på att jobba långsiktigt och hållbart med utemiljön tillsammans med våra egna trädgårdsmästare och entreprenörer.

I undersökningen kan vi också utläsa att vi behöver bli bättre på att se över kvaliteten på utförda arbeten som utförs av våra externa entreprenörer. Det är återkoppling som vi tar med oss i framtida beställningar.

Svaren från kundundersökningen hjälper oss nu i vår planering och i vårt arbete med fastigheterna. Information om vad som händer i din fastighet kan du hitta på Mina sidor här på stockholmshem.se eller i våra månadsinformation i portarna.

Här kan du ta del av övergripande resultat från undersökningen och läsa lite mer om hur vi jobbar med den. Tack till dig som ”tyckte till!”