Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Matavfall – inte bara skräp

Det finns olika system för att att sortera och samla in matavfall, så att det kan återanvändas som biogas eller biogödsel. Gröna påsen är ett system, bruna papperspåsar är ett annat.

Knyt alltid dubbelknut på gröna påsen!

Stockholmshem jobbar för att alla som bor hos oss ska kunna sortera sitt matavfall. Drygt 80 procent av våra hushåll kan sortera sitt matavfall, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar beroende på system för hushållsavfall.

Brun papperspåse

Det finns två varianter bruna papperspåsar; en som är lite tjockare och som du slänger i en separat sopsugslucka, och en tunnare som du använder om din matavfallspåse ska slängas i ett vanligt sopkärl. Numera finns de kraftigare bruna påsarna i frukt- och grönsaksdisken i de flesta mataffärer, annars kontaktar du vår kundtjänst när du behöver fler påsar.

Gröna påsen

De som bor i ett hus med Gröna påsen slänger matavfallet i samma kärl som övrigt hushållsavfall – men i en grön påse med handtag som inte är ihopsvetsade. Det är för att göra det extra tydligt att påsen bara ska användas till matavfall och inget annat. De gröna påsarna sorteras ut optiskt på avfallsanläggningen. Kontakta vår kundtjänst när du behöver fler påsar. 

Optisk sortering kan vara ett bra alternativ när det inte finns så mycket plats för olika behållare och lösningen kan också ge sophämtarna en bättre arbetsmiljö. Men Gröna påsen kräver utbyggnad hos Stockholm Vatten och Avfall och går inte att införa överallt.