Kundundersökningar

Det finns bara en som vet hur du vill bo, och det är du. För att vi ska kunna skapa ett bättre boende är vi beroende av att få veta vad du som är vår hyresgäst tycker och tänker om din lägenhet, huset och området du bor i. Varje år innan sommaren delar vi därför ut vår stora hyresgästenkät. Ungefär vart tredje trapphus får möjlighet att besvara enkäten varje år.

År 2017 skickades 8 200 enkäter ut och vi fick in 4 500 svar vilket gav en svarsfrekvens på cirka 56 procent.

I några områden med få lägenheter får alla hushåll enkäten. Vissa fastigheter är undantagna, till exempel fastigheter som håller på att renoveras eller byggas om.

Det är ett undersökningsföretag som genomför undersökningen för vår räkning, och som garanterar att svaren är helt anonyma för oss. Enkäten fylls i på papper som vi delar ut i husen eller på undersökningsföretagets webbsida. 

Resultaten från våra kundundersökningar använder vi som underlag när vi planerar vår verksamhet och husens förvaltning. 

Tack alla ni som svarar på enkäten och hjälper oss att skapa ett bättre boende!